Перешкоди до укладення шлюбу

Не допускається укладення шлюбу між особами, з яких хоча б одна перебуває в іншому шлюбі (ч.1 ст.17 КпШС України).

Закон забороняє реєстрацію другого шлюбу в тих випадках, коли перший, раніше зареєстрований шлюб, фактично припинений, але припинення його не оформлене належним чином. Тому у ст.175 КпШС України зазначено, що особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати новий шлюб тільки при пред'явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення про визнання шлюбу недійсним). До зареєстрованих шлюбів прирівнюються релігійні шлюби, які виникли до створення в Україні системи органів запису актів громадянського стану.

Не допускається укладення шлюбу між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії, між повнорідними і неповнорідними братами та сестрами, а також між усиновителями й усиновленими (ч.2 ст.17 КпШС України).

У названій статті Кодексу дається вичерпний перелік родичів, шлюби між якими заборонено. Родичами по прямій висхідній лінії є: батько, мати, дід, баба; по прямій низхідній: син, дочка, онук, онучка. Сюди належать як повнорідні брати й сестри - діти, які народилися від спільних батька і матері, так і неповнорідні - діти, які походять від одного батька й різних матерів (єдинокровні), чи від однієї матері й різних батьків (єдиноутробні).

Усиновителі для усиновлених виступають в ролі батьків, точніше сказати, заміняють батьків. Тому, звичайно, усиновлена особа не може укладати шлюб з усиновителем. В даному разі відносини усиновлення (удочеріння) прирівнюються до близьких родинних по прямій лінії.

Не допускається укладення шлюбу між особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства (ч.3 ст.17 КпШС України).

Положення про недопустимість укладення шлюбу з недієздатною особою випливає з принципу свободи й добровільності вступу до шлюбу. Психічно хвора людина, визнана судом недієздатною, не може керувати своїми діями і достатньо усвідомлювати значення такого акту, як одруження. Відносини з психічно неповноцінною людиною як подружжям, крім того, не можуть створювати необхідної для буття сім'ї і виховання дітей духовної атмосфери.

Особи, які одружуються, мають бути взаємно обізнані про стан здоров'я один одного (ст.18 КпШС України). Про те, чи взаємно обізнані такі особи зі станом здоров'я один одного, зобов'язаний переконатися орган реєстрації актів громадянського стану, що прийняв заяву про реєстрацію шлюбу. Працівники ЗАГСу повинні ознайомити осіб, що одружуються, зі змістом згаданої статті. Дана норма має рекомендаційний характер.